Монографії

 1. Кузьменко А. Г. Надежность узлов трения по прочности и износу : монография [Текст] / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2011. – 392 с.
 2. The calculated – experimental methodology of research friction characteristics under boundary lubrication. Sciettific Basis Of Modern Technology: Experience And Prospects : monograph [Тext] / O. Dykha, O. Babak, T. Skrypnyk, S. Posonskiy; edited by Shalapko Y., Dodrzanski L. – Khmelnitsky, KhNU, – 2011. – P. 389-397.
 3. Кузьменко А. Г. Контактная механика и износостойкость смазанных трибосистем : монография [Текст] / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, О. П. Бабак. – Хмельницкий : ХНУ, 2011. – 250 с.
 4. Кузьменко А. Г. Прикладная теория твердости и ее приложения : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – 443 с.
 5. Маковкін О.М. Тертя та зношування інструментальних матеріалів зі зносостійкими покриттями, Хмельницький, 2013, монографія, рекомендовано до друку рішенням вченої ради ХНУ протокол №10 від 22 травня 2013 р, ISBN 978-617-513-212-
 6. Sorokatyi R. Modelling of formation wear surface geometry in siliding bearings / R. Sorokatyi , A. Dykha // Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy/ Monograph: Bydgoszcz. – 2013 . –P. 202-210.
 7. Гончар В.А., Каплун В.Г., Каплун П.В., Матвіїшин П.В., Павліський В.М. Зносостійкість деталей екструдерів і термопластавтоматів в абразивному середовищі. Хмельницький, 2014, монографія, ISBN 978-617-7094-17-2.
 8. Кузьменко А. Г. Подшипники скольжения: прочность, износ, надежность. Методы расчетов и испытаний: монография / А.Г. Кузьменко. – Хмельницкий: ХНУ, 2014. – 251 с.
 9. Tribodamages under the conditions of high-speed friction /Sorokatyi R., Dykha A., Makovkin O., Babak O. // Study of problems in modern science: new technologies in egineering, advanced management, efficiency jf sjcial institutions: monograph: Bydgoszcz. – Poland, 2015. – P. 78-90
 10. Сіренко Г.О. Теплофізичні властивості металів та стопів : монографія / Г.О. Сіренко, В.П. Свідерський, Л.В. Базюк ; за ред. Г.О. Сіренко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 230 с. ISBN 978-966-8969-71-3
 11. Ляшенко Б.А., Каплун П.В., Златопольский Ф.И., Довжук С.А,, Соловых Е.К. Поверхностное упрочнение зубчатых колес. Кировоград, 2015, монография, КНТУ, ISBN 978-617-653-007-7.
 12. Каплун В.Г., Каплун П.В., Ионное азотирование в безводородных средах. Хмельицький, 2015 рік, монографія, ISBN 978-966-330-232-4.
 13. Диха О.В. Дискретне зміцненя та зносостійкість циліндричних трибосистем ковзання : монографія / О.В. Диха, Р.В. Сорокатий , С.Ф. Посонський , М.О. Диха. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 197 с. Каплун П.В., Паршенко К.А. Підвищення зносостійкості і довговічності підшипників кочення . – Хмельницький – ХНУ.– 2016.–237 с.