НДР, конкурси, конференції

Напрямок наукової роботи кафедри:
«Розробка прогресивних технологій зміцнення, відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та розрахунково-експериментальне дослідження їх ефективності».

Основні піднапрямки НДР:
– дослідження міцністної та триботехнічної надійності деталей, вузлів автомобілів та складних механічних систем;
– розробка технології виготовлення твердих сплавів; розробка технології, оснастки для виготовлення деталей з антифрикційних полімерних матеріалів;
– дослідження триботехнічних та експлуатаційних властивостей мастильних матеріалів.

Організація наукових конференцій.

Кафедра зносостійкості і надійності машин ‘ співорганізатором ряду міжнародних наукових конференцій:
– Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки», м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування, 2011, 2013, 2016 роки.
– Міжнародна наукова конференція “Трибологія, енерго- та ресурсозбереження” (в рамках МНПК “Ольвійський форум –2012, 2013, 2014, 2015, 2016: Стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі”). м. Миколаїв, Чорноморський державний університет ім. П. Могили.

Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту: зб. наук. матер. міжнар. наук.-практ. конф., ЦНТУ, м. Кропивницький, 14 листоп. 2018р. Кропивницький, 2018.

Держбюджетні НДР

2011-2012 рр. (9Б-2011, №ДР 0111U002301), Розробка нових технологій і устаткування для дискретного зміцнення циліндричних поверхонь та моделювання їх зносостійкості, (кер. НДР Диха О.В.), обсяг фінансування 100 тис. грн.
2013-2016 р.р. (4Б-2013, №ДР 0113U002063) Теорія методів випробувань і розрахунків технічних трибосистем та чисельний аналіз їх зносостійкості, (кер. НДР Диха О.В.), обсяг фінансування 360 тис. грн.
2016-2018 р.р. (1Б-2017, №ДР 0116U001549) Теоретико-експериментальні методи та комп`ютерні моделі забезпечення живучості циліндричних трибосистем ковзання при нормальному і швидкісному терті, (відп. викон. НДР Диха О.В.), обсяг фінансування за 2016р. 271 тис. грн.

Участь у Хмельницькому обласному конкурсі науково-дослідних робіт:

2009 рік, номінація «Прикладні НДР» за участь з роботою «Розробка ресурсозберігаючих технологій зміцнення, методів випробувань і розрахунків контактних поверхневих шарів деталей машин» (Диха О.В.)
2010 рік, номінація «Фундаментальні НДР», перша премія за роботу «Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі зношування при граничному терті» (Диха О.В.).
2012 рік, номінація «Підручники та монографії», друга премія за монографію «Контактна механіка та зносостійкість змащених трибосистем» (Кузьменко А.Г., Диха О.В., Бабак О.П.)
2016 рік, номінація «Фундаментальні НДР», друга премія за роботу «Теорія методів випробувань і розрахунків технічних трибосистем та чисельний аналіз їх зносостійкості» (Диха О.В., Бабак О.П., Посонський С.Ф., Рудик О.Ю.)