Журнал “Проблеми трибології”

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Видається з серпня 1996 р. Виходить 4 рази на рік

Засновник:
Хмельницький національний університет

Головний редактор: О.В. Диха
Заступник головного редактора: Р.В. Сорокатий
Відповідальний секретар: О.П. Дитинюк

Редакційна колегія:

В. В. Аулін (Україна, Кропивницький),
П. Блау (США, Оук-Ридж),
В.А. Войтов (Україна, Харків),
Є.С. Венцель (Україна, Харків)
Я.М. Гладкий (Україна, Хмельницький),
В.І. Дворук (Україна, Київ),
М. Дзимко (Словакія, Жиліна)
М.Ф. Дмитриченко (Україна, Київ),
Л. Добжанський (Польща, Глівіце),
Я.М. Дрогомирецький (Україна, Івано-Франківськ)
В. Д. Євдокімов (Україна, Одеса),
В.Г. Каплун (Україна, Хмельницький),
Г.С. Калда (Україна, Хмельницький),
М.В. Кіндрачук (Україна, Київ),
Л.П. Клименко (Україна, Миколаїв),
С.Г. Костогриз (Україна, Хмельницький),
К. Ленік (Польща, Люблін),
С. Питко (Польща, Краків),
М.П. Мазур (Україна, Хмельницький),
Р.Г. Мнацаканов (Україна, Київ),
Я. Мушял (Польща, Бідгошч),
В.П. Олександренко (Україна, Хмельницький),
М. Опеляк (Польща, Люблін),
М.I. Пашечко (Україна, Львів),
В. Б. Рудницький (Україна, Хмельницький),
М.Ф. Семенюк (Україна, Хмельницький),
А. Сігал (США, Ванкувер),
Т.С. Скобло (Україна, Харків),
Л.А. Сосновський (Білорусь, Гомель),
М.С. Стечишин (Україна, Хмельницький),
М.Я. Хлопенко (Україна, Миколаїв),
М.В. Чернець (Польща, Люблін),
М.І. Черновол (Україна, Кропивницький),
В.В. Шевеля (Україна, Хмельницький)

Адреса редакції:
Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, к. 4-401; Хмельницький національний університет,
редакція журналу “Проблеми трибології”; тел. +380975546925, E-mail: tribosenator@gmail.com

Internet: http://tribology.khnu.km.ua

Зареєстровано Міністерством юстиції України
Свідоцтво про держреєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 1917 1917 від 14 березня 1996 року

Журнал «Проблеми трибології» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступе-нів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 29.09.2014 № 1081)

Журнал «Проблеми трибології (Problems of Tribology)» включений  до міжнародних науковометричних баз: РІНЦ (Російський Індекс Наукового Цитування)  згідно ліцензійної угоди №212-04 від 22.04.13 р., Google Scholar, Index Copernicus