Студентська НДР

Студенти кафедри ЗНМ щорічно приймають активну участь у Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах: Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» та за напрямом «Зварювання».


Участь і перемоги студентів кафедри ЗНМ у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах

2011 рік

1. Запорізький національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання, ст. гр.ЗВ-08-1, Косткевич Е.Е., диплом 3 ступеню

2. Кіровоградський національний технічний університет, олімпіада зі спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”, ст. Анічкін Ф.С., диплом 2 ступеню, олімпіада зі спец. «Зварювальні установки», ст. Петельчук В.В., диплом 1 ступеню

2012 рік

Чернігівський державний університет,  олімпіада з спеціальності «Технологія та устаткування зварювання»,. студент гр. ЗВ-09-1 Зайонц Б.І., диплом 3 ступеню

2013 рік

Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя, конкурс за напрямом “Зварювання”, студенти гр. ЗВ-09-1 Гоцюк Я.В., Козюк О.М., диплом 3 ступеню

2014 рік

Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя, конкурс за напрямом “Зварювання”,. студент гр. ЗВ-10-1 Тихонюк В.М., диплом 3 ступеню

2015 рік

Кіровоградський національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання”,  гр. ТВМм-10-1 Островський С.В., диплом 2 ступеню

2016 рік

Кіровоградський національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання”, гр. ТВМм-11-1 Заболотній В.Д., диплом 3 ступеню

2017 рік

1. Кіровоградський національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання”, гр. ПМВАм-12-1, Мавлютов В., диплом 2 ступеню

2. Центральноукраїнський національний технічний університет, олімпіада зі спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”, гр. ПМВАм-12-1, Балянда Д., диплом 2 ступеню

2018 рік

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 20 квітня 2018 р., «ЦНТУ» м Кропивницький:  Ст. гр. МТВАм-17-1 Гетьман М.В. посів перше загальне 1-місце

2019 рік

Ст. гр. МТВА-18-1 Поліщук Роман. 2-місце У Всеукр. олімп з спец. “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин”, ЦНТУ, м. Кропивницький

Студентський науковий гурток

На кафедрі ТАМ створений постійнодіючий студентський науковий гурток “Дослідження працездатності деталей автомобільної техніки” (кер. доцент Рудик О.Ю., де студенти під час виконання курсового проектування, лабораторного практикуму аналізують та оптимізують конструкції деталей автомобільної техніки за критерієм працездатності. (Рішення НТР ХНУ №13 від 28.12.2018р.). Так результатами таких досліджень стали публікації студентів спец. Автомобільний транспорт:

1) ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», 18-19 лютого 2019 р., м. Полтава: КУЕП ПДАА: Студ. Єрмаков В.С. (АТ-16-1) Дослідження працездатності стенду діагностики автомобільної техніки за допомогою SolidWorks; студ. Дідух О.В. (АТ-16-1) Впровадження у навчальний процес CAE/CAD-систем.

2) Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні та історичні проблеми фундаментальної та прикладної математичної підготовки у закладах вищої освіти: погляд здобувачів вищої освіти і молодих вчених», 11-12 квітня 2019 р., м. Харків: ХНАДУ: студ Загоруйко М.В. (АТ-16-1) Використання CAD/CAE-систем для підготовки спеціалістів.

Загалом рамках роботи гуртка тільки за 2017-2019 рік було підготовлено 34 доповіді студентів Всеукраїнських конференціях на автомобільну тематику. http://elar.khnu.km.ua/jspui/simple-search?query=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0